• kontakt@abcpijar.pl

Jak można kreować wizerunek profesjonalisty?

admin      0    143 Views

Jak można kreować wizerunek profesjonalisty?

Obecnie wizerunek to emocje, skojarzenia i myśli, które nasza osoba wywołuje u innych. Teraz ludzie jeszcze zanim zdążą nas dobrze poznać, po pierwszym spojrzeniu mają już o nas jakieś wyobrażenie. Często nas oceniają i na tej podstawie nieświadomie dostosowują sposób w jaki nas postrzegają i traktują. Poniżej znajdziesz krótki
poradni, dotyczący kreowania wizerunku profesjonalisty. Przeczytaj go koniecznie!

Poradnik dla mężczyzn – jak przygotować się do sesji biznesowej?

Zacznijmy od tego, że każdego dnia wysyłamy naszym rozmówcom wiele komunikatów niewerbalnych. Dlatego warto być świadomym swoich gestów, gdyż często oddziałują na rozmówcę w stopniu większym, niż to, co do niego mówimy. Chodzi oto, że pokazują nasze intencje, stosunek do danego człowieka i poruszanego tematu. W związku z tym, aby być odbieranym jako osoba pewna siebie, szczera i godna zaufania, warto trzymać głowę prosto i nie poruszać nią nerwowo. Pamiętaj o tym, że uśmiech pokaże, że jesteśmy sympatyczni i otwarci na innych, a kontakt wzrokowy zapewni rozmówcę o naszym zainteresowaniu jego osobą oraz poruszanym tematem. Natomiast ilustrując nasze słowa mimiką oraz gestyką potwierdzamy przekonanie o prawdziwości naszych słów, prezentujemy nasze zaangażowanie i gotowość do działania. Unikanie gestów i mimiki demonstruje nasz brak zainteresowania. Za to marszczenie czoła podczas mówienia to oznaka naszego zwątpienia w to co mówimy. Musisz wiedzieć, że zwracając uwagę na język ciała możemy znacząco wpłynąć na to jak ludzie nas postrzegają.

Sposób wysławiania się

Przede wszystkim mowa jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na nasz wizerunek. Natomiast poprawność wypowiedzi świadczy o naszej kulturze, wykształceniu i inteligencji. Pamiętaj o tym, że dykcja i poprawna artykulacja sprawią, że naszych wypowiedzi przyjemnie się słucha i łatwo nas zrozumieć. Natomiast intonacja, czyli operowanie melodyką głosu jest bardzo ważne, bo zdradza intencje mówiącego oraz wzmacnia treść przekazu. To dzięki odpowiedniej intonacji nasz rozmówca może się dowiedzieć jaki jest nasz stosunek do danego tematu oraz czy jesteśmy pewni tego o czym mówimy. Za to silny głos sprawia, że mówca jest słyszalny, dzięki czemu może utrzymać przez dłuższy czas uwagę słuchaczy. Musisz wiedzieć, że modulacja pozwala na określenie charakteru emocjonalnego treści wypowiadanych słów. Ważne jest to, że wzmacnia ekspresję, dynamikę i podkreśla znaczenie wypowiedzi. Ponadto tempo wypowiedzi powinno być umiarkowane. Warto wspomnieć także o tym, że zbyt szybkie mówienie sprawia, że ludzie mogą nas postrzegać jako osobę nerwową i chaotyczną, a zbyt wolne mówienie sprawi, że uznają nas za osobę flegmatyczną i nieciekawą.

Leave a Reply